www.kombifekalpoprad.sk

ČISTIACO - SACIE VOZIDLO


        Ponúkame čistiaco - sacie vozidlo - KOMBI FEKÁL v oblasti odpadového
      hospodárstva:

      - odvoz tekutých odpadov a ekologická likvidácia
      -
tlakové čistenie potrubí a kanalizácií
      - Tlakové čistenie ciest a zberačov dažďovej kanalizácie

      - inšpekcia potrubí

        pre okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Kežmarok, Levoča,
      Stará Lubovňa, Liptovský Mikuláš

        Naše vozidlo je KOMBI ZARIADENIE čo znamená to že môže súčasne používať výkonné sanie a vysokotlakové čistenie alebo len sanie a len tlakové čistenie

        Vozidlo je malých kompaktných rozmerov, je vhodné do mestskej zástavby, stiesnených priestorov kde sa veľké vozidlá dostanú ťažko

        Vozidlo má výkonnú saciu vývevu, ktorá má 5-krát väčší sací výkon než bežné fekálne vozy, a ľahšie si poradí s ťažkými sedimentmi na dne septikov, žúmp, šácht a kanálov, väčšou hĺbkou sania a pod.

        Ďalej je vozidlo vybavené vysokotlakým čističom potrubí a kanalizáci do priemeru cca 600 mm

        Vozidlo je vybavené hydraulickým ramenom so sacou trubicou a vysokotlakým ostrekom na čistenie zberných košov dažďovej kanalizácie a uličných vpustí        Technické parametre:

        -  rozmery d x š x v: 10000 x 2500 x 3600 mm
        - hmotnosti:
              - pohotovostná - 17500 kg
                   - celková - 26 000 kg
        - objem:
              - nádr na odpad - 9,5 m3 (9500 l)
                            - nádrž na vodu - 8 m3 (8000 l)
         -  výkony:
                   - sanie do 1250 m3/hod
                   - tlak pumpa - do 170 bar, - do 333 l/min
                   -
konfigurácia náprav - 6x4/ ■    
Výjazd vozidla:
       
        -
sanie - do -8 st. C
       - 
vysokotlakové čistenie - len pri plusových teplotách■     Účtujeme:
- minimálny odber 1 hodina

    
  SANIE:           
           - príjazd vozidla
              - každú začatú ½ hodinu práce
              -
odvoz na ČOV
              - poplatok za ekologické zneškodnenie odpadu podľa druhu a
            odčerpaného množstva

              - presun na základňu
 
       
VYSOKOTLAKOVÉ ČISTENIE:          
          - príjazd vozidla
             - každú začatú ½ hodinu práce
            - spotrebu vody pre tlak. čistenie nad 1 m 3
            - odjazd vozidla na ČOV+poplatok alebo k objednávateľovi v závislosti od
           druhu vysatého odpadu

         - presun na základňu  

 
PLATBA V HOTOVOSTI ,
ZMLUVNÝ PARTNERI SPLATNOSŤ 14 DNÍ
ODVOZ TEKUTÉHO ODPADU


        kontakt: 00421 901 789 009, Poprad
           e-mail: cxdx.sk@gmail.com                                                                ...navštívte aj
                                                                                                                                           www.plosinypoprad.sk