www.kombifekalpoprad.sk

ČISTENIE VPUSTÍ A ZBERAČOV DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIEVozidlo je vybavené hydraulickým ramenom so sacou trubicou a vysokotlakým ostrekom na čistenie zberných košov dažďovej kanalizácie a uličných vpustí


 

   Názorné videa:

    


  

....
ODVOZ TEKUTÉHO ODPADU


        kontakt: 00421 901 789 009, Poprad
           e-mail: cxdx.sk@gmail.com                                                                ...navštívte aj
                                                                                                                                           www.plosinypoprad.sk